UddannelsesCirkel

Vold og Trusler

Vold og trusler på arbeidsplassen er et beredskapskurs med fokus på kartlegging av risikoforhold knyttet særlig til vold og truende situasjoner.

Hvor godt forberedt er din virksomhet
på situasjoner som innebærer vold- eller
trusler om vold?

Har dere gjennomført kartlegging av  risiko?

Vold & trusler i forbindelse med arbeid er et økende problem i samfunnet vi lever i. Undersøkelser viser at bare i løpet av de siste tre månedene har ansatte på skoler i Bergen meldt fra om 674 tilfeller av vold, trusler og trakassering. Det har vært en eksplosiv økning i antall rapporterte vold – og trusselhendelser på skoler i Oslo de siste tre årene og omfanget og alvorlighetsgraden er svært høyt.

I tillegg til lærere og skoleassistenter er yrker som vernepleiere, sosialarbeidere, pleie- og omsorgsarbeidere, sykepleier og leger også utsatte yrker, og det er også politi, sjåfører og saksbehandlere for å nevne noen.

Dette har ført til krav om at vold & trusler settes på dagsorden, og at arbeidsgivere må jobbe aktivt med forebygging.

Beredskapskurset Vold & trusler i arbeidslivet er et kurs som kan bistå til å sørge for sikkerhet i din virksomhet. Gjennom kartlegging, øvelser og planlegging får deltakerne øve på potensielle realistiske scenarier slik at de er så godt forberedt som mulig dersom det skulle oppstå en truende situasjon. Read more

Mange arbeidstakere utsettes for vold og trusler i forbindelse med jobben sin. Arbeidsgivere må derfor sette vold og trusler på dagsorden og arbeide aktivt med forebygging. Vold og trusler er ikke et individuelt problem, men et arbeidsmiljøproblem som angår hele virksomheten.

Slik forklarer Arbeidstilsynet hvordan vold og trusler er et pågående problem i arbeidshverdagen.

Innhold

Vold og Trusler kurset inneholder en teoretisk del hvor sentral tematikk er knyttet til hvordan en opptrer i møtet med vold og aggresjon. I forkant av kurset gjennomføres en digital kartlegging av risikoforhold i bedriften. Denne kartleggingen utføres av bedriftshelsetjenesten og er basert på verktøy fra Arbeidstilsynet. Kurset involverer også en øvingsdel hvor deltakere øver på realistiske scenarier knyttet til avdekte og tenkte situasjoner som kan inntreffe eller har inntruffet hos virksomheten.

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som er ansatt i førstelinjen, eller jobber med tett kontakt og dialog med andre mennesker.

Varighet

Kurset foregår over 1 dag på senter.

Lokasjon

Et av RelyOn Nutec’s treningssentre (Bergen, Stavanger, Trondheim, Oslo, Kristiansand)

Pris og antall deltakere

50 000,- for opp til 12 deltakere. Lunsj er inkludert i prisen. Ved eventuell reise vil reisekostnader bli etterfakturert.

Vold og Trusler

Vold og trusler på arbeidsplassen er et beredskapskurs med fokus på kartlegging av risikoforhold knyttet særlig til vold og truende situasjoner.

Hvor godt forberedt er din virksomhet
på situasjoner som innebærer vold- eller
trusler om vold?

Har dere gjennomført kartlegging av  risiko?

Vold og trusler i forbindelse med arbeid er et økende problem i samfunnet vi lever i. Undersøkelser viser at bare i løpet av de siste tre månedene har ansatte på skoler i Bergen meldt fra om 674 tilfeller av vold, trusler og trakassering. Det har vært en eksplosiv økning i antall rapporterte vold – og trusselhendelser på skoler i Oslo de siste tre årene og omfanget og alvorlighetsgraden er svært høyt.

I tillegg til lærere og skoleassistenter er yrker som vernepleiere, sosialarbeidere, pleie- og omsorgsarbeidere, sykepleier og leger også utsatte yrker, og det er også politi, sjåfører og saksbehandlere for å nevne noen.

Dette har ført til krav om at vold & trusler settes på dagsorden, og at arbeidsgivere må jobbe aktivt med forebygging.

Beredskapskurset Vold & trusler i arbeidslivet er et kurs som kan bistå til å sørge for sikkerhet i din virksomhet. Gjennom kartlegging, øvelser og planlegging får deltakerne øve på potensielle realistiske scenarier slik at de er så godt forberedt som mulig dersom det skulle oppstå en truende situasjon.

Mange arbeidstakere utsettes for vold og trusler i forbindelse med jobben sin. Arbeidsgivere må derfor sette vold og trusler på dagsorden og arbeide aktivt med forebygging. Vold og trusler er ikke et individuelt problem, men et arbeidsmiljøproblem som angår hele virksomheten.

Slik forklarer Arbeidstilsynet hvordan vold og trusler er et pågående problem i arbeidshverdagen.

Innhold

Vold og Trusler kurset inneholder en teoretisk del hvor sentral tematikk er knyttet til hvordan en opptrer i møtet med vold og aggresjon. I forkant av kurset gjennomføres en digital kartlegging av risikoforhold i bedriften. Denne kartleggingen utføres av bedriftshelsetjenesten og er basert på verktøy fra Arbeidstilsynet. Kurset involverer også en øvingsdel hvor deltakere øver på realistiske scenarier knyttet til avdekte og tenkte situasjoner som kan inntreffe eller har inntruffet hos virksomheten.

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som er ansatt i førstelinjen, eller jobber med tett kontakt og dialog med andre mennesker.

Varighet

Kurset foregår over 1 dag på senter.

Lokasjon

Et av RelyOn Nutec’s treningssentre (Bergen, Stavanger, Trondheim, Oslo, Kristiansand)

Pris og antall deltakere

50 000,- for opp til 12 deltakere. Lunsj er inkludert i prisen. Ved eventuell reise vil reisekostnader bli etterfakturert.

Nøkkelpersoner

Bjørn Petter Hanssen

Bjørn Petter Hanssen er leder for selskapet RESIMA. Han har bakgrunn fra sikkerhetspsykiatrien, hvor han har nærmere tretti års erfaring med å utvikle, og gi opplæring i, strategier for å møte aggressiv atferd på en best mulig måte.
Noe av kunnskapen er samlet i en fagbok om emnet. Bjørn Petter Hanssen har undervist på arbeidsplasser og høyskoler rundt omkring i Norden gjennom en årrekke. Han har lang fartstid som veileder, er utdannet sinnemestringsterapeut – og har omfattende erfaring med risikovurdering både på individ- og organisasjonsnivå.

Jonny Ljones

Jonny Ljones har 30 års erfaring innen sikkerhet og beredskapsledelse med spesialkompetanse innen beredskapsledelse, verifikasjon og øvelser i krisesituasjoner. Øvelsene gir organisasjonen en verifikasjon på beredskap– og kriseplaner dekker fasene før, under og etter en beredskapssituasjon.
Undervisningen til Jonny følger proaktiv ledelsesprinsipp der man fokusere på beslutningsprosesser og dømmekraft under press og stress. Etter hver realistiske øvelse scenarioer vil Jonny gi deltakerne personlig coaching og veiledning. Under øvelsene blir planverk syrevasket for å se at planverket vil kunne brukes i en reell situasjon. Svakheter og feil vil kunden bli gjort oppmerksom på. Øvelsene brukes i dag i alle typer organisasjoner. RelyOn Nutec har gode referanser fra små private skoler med 200 elever til store internasjonale oljeselskaper.

Steinar Forshei

Steinar Forshei er daglig leder for bedriftshelsetjenesten BHT Bergen AS. Han har lang erfaring fra arbeid med HMS og risikokartlegging i ulike bedrifter. Han er utdannet risikoleder og er sertifisert revisjonsleder kvalitet (ISO 9001).
Steinar bistår bedrifter med blant annet konflikthåndtering, oppfølging av vold og truende hendelser, oppfølging ved mobbing og trakassering, krisehåndtering og debriefing.

Bjørn Petter Hanssen

Bjørn Petter Hanssen er leder for selskapet RESIMA. Han har bakgrunn fra sikkerhetspsykiatrien, hvor han har nærmere tretti års erfaring med å utvikle, og gi opplæring i, strategier for å møte aggressiv atferd på en best mulig måte.
Noe av kunnskapen er samlet i en fagbok om emnet. Bjørn Petter Hanssen har undervist på arbeidsplasser og høyskoler rundt omkring i Norden gjennom en årrekke. Han har lang fartstid som veileder, er utdannet sinnemestringsterapeut – og har omfattende erfaring med risikovurdering både på individ- og organisasjonsnivå.

Jonny Ljones

Jonny Ljones har 30 års erfaring innen sikkerhet og beredskapsledelse med spesialkompetanse innen beredskapsledelse, verifikasjon og øvelser i krisesituasjoner. Øvelsene gir organisasjonen en verifikasjon på beredskap– og kriseplaner dekker fasene før, under og etter en beredskapssituasjon.
Undervisningen til Jonny følger proaktiv ledelsesprinsipp der man fokusere på beslutningsprosesser og dømmekraft under press og stress. Etter hver realistiske øvelse scenarioer vil Jonny gi deltakerne personlig coaching og veiledning. Under øvelsene blir planverk syrevasket for å se at planverket vil kunne brukes i en reell situasjon. Svakheter og feil vil kunden bli gjort oppmerksom på. Øvelsene brukes i dag i alle typer organisasjoner. RelyOn Nutec har gode referanser fra små private skoler med 200 elever til store internasjonale oljeselskaper.

Steinar Forshei

Steinar Forshei er daglig leder for bedriftshelsetjenesten BHT Bergen AS. Han har lang erfaring fra arbeid med HMS og risikokartlegging i ulike bedrifter. Han er utdannet risikoleder og er sertifisert revisjonsleder kvalitet (ISO 9001).
Steinar bistår bedrifter med blant annet konflikthåndtering, oppfølging av vold og truende hendelser, oppfølging ved mobbing og trakassering, krisehåndtering og debriefing.

Samarbeidspartnere

Kurset Vold og Trusler er et samarbeid mellom RESIMA, RelyOn Nutec og Bedriftshelsetjenesten (BHT) Bergen.

Samarbeidspartnere

Kurset Vold og Trusler er et samarbeid mellom RESIMA, RelyOn Nutec og Bedriftshelsetjenesten (BHT) Bergen.

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon, er kort fortalt holdninger, forståelse, kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse som vil være til nytte i møte med personer som er aggressive. RESIMA består av både teoretisk og praktisk kunnskap som vil gjøre arbeidstakere bedre rustet til å møte aggresjon og truende atferd fra tjenestemottakere.

RelyOn Nutec er en av verdens største leverandører av opplæring innen sikkerhet og beredskap. Vi opererer inn mot alle bransjer som innebærer risiko, slik som olje og gass, maritime næring, offentlig sektor og mange fler. Vi har mer enn 40 års erfaring med beredskapsarbeid i det norske markedet.

Bedriftshelsetjenesten BHT Bergen AS er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid som bistår arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten. Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og beredskap er en del av dette og her kan vi: Bistå med å utarbeide forebyggende retningslinjer om psykososiale forhold, for eksempel om konflikthåndtering, håndtering av vold og truende hendelser, krisehåndtering. Informasjon og opplæring om konfliktforebygging, vold, emosjonelt arbeid, psykiske belastninger, påregnelig adferd, stressmestring og lederveiledning.

RESIMA – ressurser i møte med aggresjon, er kort fortalt holdninger, forståelse, kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse som vil være til nytte i møte med personer som er aggressive. RESIMA består av både teoretisk og praktisk kunnskap som vil gjøre arbeidstakere bedre rustet til å møte aggresjon og truende atferd fra tjenestemottakere.

RelyOn Nutec er en av verdens største leverandører av opplæring innen sikkerhet og beredskap. Vi opererer inn mot alle bransjer som innebærer risiko, slik som olje og gass, maritime næring, offentlig sektor og mange fler. Vi har mer enn 40 års erfaring med beredskapsarbeid i det norske markedet.

Bedriftshelsetjenesten BHT Bergen AS er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid som bistår arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten. Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og beredskap er en del av dette og her kan vi: Bistå med å utarbeide forebyggende retningslinjer om psykososiale forhold, for eksempel om konflikthåndtering, håndtering av vold og truende hendelser, krisehåndtering. Informasjon og opplæring om konfliktforebygging, vold, emosjonelt arbeid, psykiske belastninger, påregnelig adferd, stressmestring og lederveiledning.

Relevante artikler

Relevante artikler

Vold og trusler – Arbeidstilsynet

Dette prioriterer Arbeidstilsynet
i 2022

§ 23A-1. Risikovurdering av fare
for å bli utsatt for vold og trussel
om vold

§ 23A-2. Opplæring ved arbeid
som kan medføre risiko for å bli
utsatt for vold og trussel om vold

Skoleansatte melder fra: – Dette
gjør inntrykk å lese

Ren tortur

To lærere drept i Sverige: Siktet
18-åring er ikke tidligere straffedømt

Vold og trusler i Osloskolen: Eksplosiv
økning i rapporterte hendelser siden 2016

Vold og trusler – Arbeidstilsynet

Dette prioriterer Arbeidstilsynet
i 2022

§ 23A-1. Risikovurdering av fare
for å bli utsatt for vold og trussel
om vold

§ 23A-2. Opplæring ved arbeid
som kan medføre risiko for å bli
utsatt for vold og trussel om vold

Skoleansatte melder fra: – Dette
gjør inntrykk å lese

Ren tortur

To lærere drept i Sverige: Siktet
18-åring er ikke tidligere straffedømt

Vold og trusler i Osloskolen: Eksplosiv
økning i rapporterte hendelser siden 2016