Tarafıma Mikro Yazılım ve grup şirketleri tarafından reklam, pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı SMS, e-posta ve telefon yoluyla elektronik ileti gönderilmesi amacıyla Aydınlatma ve Açık Rıza Metni kapsamında onay/açık rıza verdiğimi beyan ediyorum

Kişisel Veriler Aydınlatma Metni'ni okudum.