งานสัมมนาออนไลน์สำหรับอุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะแผ่นจัดโดย ESI