SÄKERHETSUTBILDNING


BASUTBILDNING I GASHANTERING

Air Liquides säkerhetsutbildning innehåller det viktigaste du bör veta när du hanterar gaser i din dagliga verksamhet. Utbildningen omfattar tre moduler som är utarbetade i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

KÖP

Enkelt 

Air Liquides online säkerhetsutbildning erbjuder en effektiv lösning för ditt företag och dina anställda när det gäller att förvärva och behålla den kunskapsnivå som krävs för gaser, deras hantering och risker.

Simple

Efficient

Tidsbesparande

Utbildningen görs online och kräver därför bara tillgång till en dator. Användarna kan starta och pausa så ofta som behövs, så att utbildningen kan göras när det passar deltagaren.


Kostnadseffektivt 

Priset är flexibelt och beror på hur många personer i ditt företag du tycker att utbildningen är relevant för och huruvida du vill ha abonnemang eller inte. Du kan läsa mer om priset och fördelarna nedan.

Deal

 Administrate

Tydligt

Det är möjligt att skapa en intern administratör på ditt företag så att du enkelt kan se vilka som har startat, avbrutit eller fullföljt sin utbildning. Du kan även själv registrera vilka användare du vill ska ha tillgång till utbildningen.  

UTBILDNINGEN OMFATTAR TRE MODULER

Modulerna tar cirka 20-30 minuter att slutföra, och det finns tre moduler totalt. Innehållet i modulerna är utarbetade i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Varje registrerad användare som avslutar utbildningen kommer att få ett diplom.


Module 1

1) INKOPPLING AV GASFLASKA

Lär dig hur du på ett säkert sätt kopplar in en gasflaska, monterar en regulator och väljer slang. Lär dig också mer om gasernas olika egenskaper och märkningen på gasflaskor.

Modul 2

2) HANTERING OCH FÖRVARING

Lär dig vilka krav myndigheterna ställer när det gäller förvaring och hantering av gasflaskor. Lär dig också vilka regler som gäller för egenkontroll (”Gula kortet”) och skyltar samt vad som ingår i en gasansvarigs ansvar.

Modul 3

3) GAS OCH SÄKERHET

En fördjupad genomgång av gasers egenskaper. Lär dig mer om riskerna och hur du gör för att arbeta på säkrast möjliga sätt.

PRISER OCH PRAKTISK INFORMATION

 • Alla användare får sin egen inloggning på utbildningsidan. 
 • Huvudanvändaren på kontot kommer att kunna följa framstegen för användare som är tilldelade till kontot.

abbonemang

MED abonnemang (12 månader minimum)

 • Tillgång till samtliga tillgängliga moduler, även nya kommande 
 • Information om viktiga uppdateringar 
 • Planera utbildning efter behov 
 • Planera in repetitionsutbildning efter behov 
 • Lägre kostnad per användare och tillfälle 
 • Abonnemanget gäller 12 månader från start. Abonnemanget löper därefter vidare med 1 månads uppsägningstid. 
 • Faktureras per månad i förskott ( eller enligt överenskommelse )
Antal användare 1-5 6-20 21-50 51-100 101+
Pris SEK/mån 40:-/anv. 35:-/anv. 30:-/anv. 25:-/anv. 20:-/anv.
2 months

UTAN abonnemang

 • Tillgång till samtliga tillgängliga moduler 
 • Planera utbildning under 2-månadersperioden, efter behov och när det behövs 
 • Planera in repetitionsutbildning efter behov under 2-månadersperioden 
 • Hela beloppet faktureras i förskott
Antal användare 1-5 6-20 21-50 51-100 101+
Pris SEK 900:-/anv. 800:-/anv. 700:-/anv. 600:-/anv. 500:-/anv.

REGISTRERING

Registrera ditt företag nu så skickar vi dig information om hur ni kommer igång!