หมายเหตุ ข้อสอบถามข้อมูลทั่วไปเท่านั้นที่จะได้รับการตอบกลับ 

หากท่านต้องการแจ้งเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานระบบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้า กรุณาติดต่อทาง Service Connect Anywhere