Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest firma Craftware Sp. z o.o.
2) kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych 
privacy@craftware.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jako usprawiedliwionego interesu administratora.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej po przez formularz kontaktowy. 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
9) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich – poza strefę UE/EOG. Dane będą należycie chronione w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia wynikające z RODO rozdział V.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.