Vector eCool brochure thumbnailLynx Fleet-lösningen är en del av Carriers Lynx digitala lösning och använder avancerad IoT-, maskininlärnings- och analysteknik för att koppla upp kylkedjan, automatisera nyckelprocesser och leverera värden och information i realtid under lastens hela resa.

Lynx Fleet telematikplattform övervakar på ett intelligent sätt anslutna kylanläggningar överallt i världen och tillhandahåller viktig information till producenter, förare, transportledare och återförsäljare om produkterna som transporteras och fordonen som transporterar dem. Det digitala systemet ger också tillgång till service i realtid för alla anslutna kylenheter, understödjer styrning av vagnparken och minimerar störningar orsakade av stilleståndstider för fordonen. Den kan anpassas för att möta kundernas krav och utvecklas kontinuerligt.