Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, tj. LeasePlan Fleet Management Polska Sp. z o.o. w celach marketingowych. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2014 r. poz. 1182)). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182), a w szczególności o prawie wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz całkowitego usunięcia ich ze zbioru, jak również potwierdzam, że podanie przeze mnie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną przez LeasePlan Fleet Management Polska Sp. z o.o., zgodnie z art.10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).