ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH
ĐỐI TÁC CAO CẤP ZALO ADS

Để đăng ký trở thành đối tác cao cấp của Zalo Ads, nhà quảng cáo cần cung cấp một vài thông tin để đội ngũ hỗ trợ đối tác kiểm tra và xử lý thông tin một cách nhanh nhất.

Chúng tôi sẽ liên hệ với nhà quảng cáo trong vòng 5 đến 7 ngày làm việc để thông báo về việc nhà quảng cáo có đủ điều kiện để trở thành đối tác cao cấp của Zalo Ads hay không và các bước tiếp theo để trở thành đối tác cao cấp.

Bằng cách gửi thông tin liên hệ đến đội ngũ quản lý và chăm sóc đối tác của Zalo Ads, quý anh/chị đã đồng ý cho đội ngũ hỗ trợ Zalo Ads sử dụng các thông tin đăng ký trên đây dùng để lưu trữ trên hệ thống và liên hệ đến nhà quảng cáo cho các hoạt động liên quan đến quảng cáo và xác nhận đối tác.