Thank you for your interest in joining our event! Unfortunately this upcoming event is fully booked. Please feel free to register for our next events!

Vui lòng xem bản tiếng Việt bên dưới

Big Data & Machine Learning on Google Cloud

GoPomelo, a Google Cloud Premier Partner, cordially invites you to a seminar at the Dreamplex Auditorium on June 07, 2017 to discuss:

 • Evolutions of Big Data and Machine Learning
 • Success Stories with Google Cloud
  • Google Cloud Data Platform
  • Google Cloud Machine Learning
  • Demo
  • Get started on GCP

Innovation is accelerating because of what Cloud can do. Join us and engage with Google’s & Gopomelo’s engineering experts teams to learn how the modern enterprise is benefiting from the latest in Cloud technology in unprecedented ways.

Speakers include Google Cloud certified team members from GoPomelo and Google.

Franco Liu Eisma - Google Cloud Crusader for South East Asia 

Mario Cox - GoPomelo Head of Cloud Sales Vietnam

 

Venue: 
Dreamplex Auditorium 195
195 Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh District, HCMC, Vietnam

Date & Time: Wednesday, 7th June 2017 @ 9.30am

Agenda:
 09:30 - 10:00 Registration & coffee
10:00 - 10:30 Introduction: Google Cloud Platform
10:30 - 11:00 Evolutions of Big Data and Machine Learning
11:00 - 11:30 Success stories
11:30 - 11.45 Demo
11.45 - 12.00 Q&A and Happiness Survey

We look forward to see you at the the event.

 

Dữ liệu lớn & Máy học trên nền tảng Google Cloud

GoPomelo, đối tác cao cấp của Google Cloud, chân thành kính mời quý khách đến tham dự buổi hội thảo vào thứ Tư ngày 07 tháng Sáu 2017 tại hội trường Dreamplex, thảo luận về:

 • Sự lớn mạnh của Dữ liệu lớn và Máy học
 • Chia sẻ những thành công với Google Cloud
  • Nền tảng dữ liệu trên Google Cloud
  • Máy học
  • Demo
  • Trải nghiệm dịch vụ Google Cloud miễn phí

Xu hướng sử dụng dịch vụ Cloud là nhu cầu thiết thực đang gia tăng nhanh chóng. Cùng những chuyên gia hàng đầu đến từ Google & GoPomelo khám phá những công nghệ mới nhất hiện nay chưa từng được biết đến, nhưng mang đến lợi ích không tưởng cho doanh nghiệp.

Nhóm thuyết trình: Google & GoPomelo, những chuyên gia được cấp chứng nhận Google Cloud

Địa điểm 
Dreamplex Auditorium 195
195 Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh District, HCMC, Vietnam

Ngày & Giờ: 09:30 Thứ Tư, ngày 07 tháng 06, 2017

Mọi thắc mắc vui lòng gọi: 00 84 906949915


Chương trình hội thảo
 
09:30 - 10:00 Đăng kí & Cafe
10:00 - 10:30 Giới thiệu: nền tảng Google Cloud
10:30 - 11:00 Trình bày: sự phát triển bùng nổ của Máy học & Dữ liệu lớn
11:00 - 11:30 Chia sẻ những thành công tiêu biểu
11:30 -11.45 Demo
11.45-12.00 Giải đáp thắc mắc & Phản hồi

Xin trân trọng cảm ơn

 

 To reserve your seat at the Dreamplex Auditorium, please register soon.

 

 RSVP: responding to this email or registering from here

 We look forward to your participation!

 Please note you may be contacted by GoPomelo for your registration to this event.

 Thank you and best regards,


Guus Murraij

Marketing

 

 

Register for future Google event with GoPomelo.