ถึงเวลาแล้วที่จะย้ายเครื่อง Server ของคุณไปที่ Google Cloud

 

โกโพเมโล ในฐานะพรีเมียร์พาร์ทเนอร์กับ Google ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมนาที่ Google ออฟฟิศ กรุงเทพมหานคร ในวันที่  9 พฤษภาคม 2560 เพื่อพูดคุยกันในเรื่อง

 • การย้าย Physical และ Virtual Server ไปที่ Cloud

 • Google Cloud Launcher สร้างและจัดการระบบสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ภายในไม่กี่คลิ๊ก

  • ระบบปฏิบัติการ (Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat, Windows)

  • ระบบฐานข้อมูล (MS SQL Enterprise edition, PostgresQL, Managed Cloud SQL)

  • ระบบพัฒนาโปรแกรม (LAMP, ASP .NET, Ruby, Node.js, PHP)

  • Docker

 • ประสิทธิภาพในการขยายจำนวน VMs ด้วย Autoscaling Groups of Instances

 • ประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ไม่มีค่าล่วงหน้า และราคาที่สมเหตุสมผล

 • กระบวนการในการย้ายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

บรรยายโดยทีมงานผู้ที่ผ่าน Google Cloud Certified จาก โกโพเมโล และ Google กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากด้านล่าง

 

 

  Google Paiboon Wongsasutthikul Regional Customer Success Manager

 

 

2015 - 1.jpg   GoPomelo - Nopawan Sowabhas Sales and Account manager

 •    Google Certificatoins
  •    Sales specialist
  •    Deployment specialist
  •    Administrator

 

1442317002222.jpg   GoPomelo - Patrick Chew Strategic Account Manager in Thailand

 •   Google Certification
  • Sales specialist
  • Cloud platform sales

 

  GoPomelo - Senior Solutions Architect, Infrastructure, Networking and Security

 •   Google Certifications
  •   Cloud Platform Qualified Data Analyst
  •   Qualified Systems Opeations Professional
  •   Compute Engine Qualified Developer
  • Cloud SQL,Storage,Big Query Qualified Developer
  • Google Maps Developer
  • G Suite Deployment Specialist,Sales Engineer
 • CISSP, CISA, Security+, CEH, CCSK

 

สถานที่:

Google ออฟฟิศ กรุงเทพมหานคร

ชั้น 14, อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

10330

วัน และ เวลา:  อังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 | 9.30 น.

 

กำหนดการ

09:30 - 10:00 ลงทะเบียนเข้างาน

10:00 - 10:30 เริ่มต้นทำความรู้จัก Google Cloud Platform

10:30 - 11:00 โซลูชั่นของ Google Cloud Infrastructure: VMs, Databases, Storage

11:00 - 11:30 สาธิตการใช้เครื่องมือและกระบวนการในการทำงาน

11:30 -11.45  ถาม-ตอบ

11.45-12.00  สรุปและรับข้อเสนอแนะ

 

สำหรับการจองที่นั่ง สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

 

ขอแสดงความนับถือ

อันชุ จาวาดุรี

Marketing ManagerThailand

 

Move your physical and virtual servers to Google Cloud

 

GoPomelo, a Google Cloud Premier Partner, cordially invites you to a seminar at the Google Bangkok Office on May 09, 2017 to discuss:

 • Moving your physical and virtual servers in the Cloud

 • Google Cloud Launcher, launch, and manage production-grade solutions in just a few clicks

  • Operating Systems Available (Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat, Windows)

  • Databases (MS SQL Enterprise edition, PostgresQL, Managed Cloud SQL)

  • Developer Stacks (LAMP, ASP .NET, Ruby, Node.js, PHP)

  • Docker and more for your server needs

 • High-Performance, Scalable VMs with Autoscaling Groups of Instances

 • Benefits including no upfronts and industry leading pricing

 • How to move with minimum disruption to your business

 

Speakers include Google Cloud certified team members from GoPomelo and Google.   Please see further details below:

 

 

  Google Paiboon Wongsasutthikul Regional Customer Success Manager

  

 

2015 - 1.jpg   GoPomelo - Nopawan Sowabhas Sales and Account manager

 •   Google Certificatoins
  •   Sales specialist
  •   Deployment specialist
  •   Administrator

 

1442317002222.jpg   GoPomelo - Patrick Chew Strategic Account Manager in Thailand

 •   Google Certifications
  •   Sales specialist
  •   Cloud platform sales

 

  GoPomelo - Senior Solutions Architect, Infrastructure, Networking and Security

 •   Google Certifications
  •   Cloud Platform Qualified Data Analyst   
  •   Qualified Systems Opeations Professional
  •   Compute Engine Qualified Developer
  • Cloud SQL,Storage,Big Query Qualified Developer
  • Google Maps Developer
  • G Suite Deployment Specialist,Sales Engineer
 • CISSP, CISA, Security+, CEH, CCSK

 

Venue:

Google Bangkok Office

14th Floor, Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road, Bangkok 10330, Thailand

Date & Time: Tuesday, 9th May 2017 @ 9.30am

 

Agenda

09:30 - 10:00 Registration & coffee

10:00 - 10:30 Introduction: Google Cloud Platform

10:30 - 11:00 Google Cloud Infrastructure Solutions: VMs, Databases, Storage & more

11:00 - 11:30 Demo, Technical Tools and the Lift & Shift Strategy

11:30 -11.45  Q&A

11.45-12.00  Feedback and wrap up

 

To reserve your seat at Google, please register here.

 

Thank you and best regards,


Anshu Chawaduri

Marketing Manager, Thailand

 

 

 

Reserve your seat now for 'Move your Server with Google Cloud'